Προσφορά πελατών

 


Προσφορά ασφάλειας οχημάτων on line....
...

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:Θα πρέπει να εισάγετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για να προχωρήσετε.Σε περίπτωση αδυναμίας καλέστε 6972-836754

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω φόρμα προκειμένου να μάθετε τις τιμές των συμβολαίων ασφάλισης όλων των οχημάτων ή να προχωρήσετε την ασφάλιση σας.Μετά την ολοκλήρωση της φόρμα επιλέξτε μέσα από τους συνεργάτες μας ποιος θέλετε να σας εξυπηρετήσει και σε μικρό χρονικό διάστημα θα έχεται την προσφορά μας στα χέρια σας πάντα με τους καλύτερους όρους της αγοράς.Ο τρόπος πηρωμής μπορεί να γίνει μέσω τραπεζικής κατάθεσης και το συμβόλαιο μπορέι να φτάσει στο σπίτι σας ή την επιχείρηση σας μέσω courier.
Θα χαρούμε πολύ να σας εξυπηρετήσουμε.
   

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Η ιστοσελίδα λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει την εμπορία ασφαλιστικών υπηρεσιών εξ´ αποστάσεως, δηλαδή την κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Οικονομίας, Οικονομικών και Δικαιοσύνης Ζ1-629/10.5.2005 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 720/Β´/30.5.2005 με την οποία επήλθε προσαρμογή του Νόμου 2251/1994 για την ´Προστασία των Καταναλωτών´ (Φ.Ε.Κ. 191/Α´/16.11.1994) προς τις διατάξεις της οδηγίας 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 ´σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την τροποποίηση των οδηγιών 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ´ (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. L271 της 09/10/2002, σ.0016-0024) και στην οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση εμπορίας από απόσταση χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προκειμένου να καταστεί έγκυρη η σύμβαση.     

Συνοπτικός πίνακας με τιμές


Προσφορά με έκπτωση 10% για ασφάλειες οχημάτων μέσω internet

Στοιχεία ασφαλιζόμενου

*Ασφαλιζόμενος:

*Όνομα πατρός:

*Διεύθυνση:

*Πόλη: *ταχ κώδικας:

*ΑΦΜ: *Δ.Ο.Υ:

*E-mail πελάτη:

Στοιχεία οχήματος

*Μάρκα:

*Αριθμός Κυκλοφορίας: *Φ. ίπποι ή κυβικά:

*Χρήση: *Κωδικός χρήσης:

*Θέσεις: *Τρόπος πληρωμής: *Πόλη:
*ημ. έναρξης: *ημ. λήξης:
Σημερινή εκτιμόμενη αξία οχήματος:


Υποχρεωτικές καλύψεις οχήματος

*Σωματικές Βλάβες 500.000 ευρώ:

*Υλικές Ζημίες 100.000 ευρώ:


Προαιρετικές Καλύψεις οχήματος
Πρόσθετα στοιχεία

Εταιρεία Ασφάλισης:

Συνεργάτης:

Ασφάλιστρα:παρατηρήσεις:


κωδικός επαλήθευσης