Αναπτυξιακά Προγράμματα επιδοτήσεις επιχορηγήσεις

Αρχική Λογιστικά Ασφάλειες Δάνεια Επιδοτήσεις Δημοτικά Fotos ΕπικοινωνίαΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ -ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

 
Το γραφείο του Γιώργου κατικά και της εταιρείας GK GROUP Financial Solutions εμπλέκεται με όλων σχεδόν των τύπων των προγραμμάτων που κυκλοφορούν κατά καιρούς από διάφορους φορείς, ΤΕΜΠΜΕ, ΕΟΜΜΕΧ, ΥΠΟΙ, ΥΠΑΝ κλπ και που έχουν σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό, τις επενδύσεις, την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό.
 
Η εταιρεία διαθέτει ειδικό τμήμα για την υποστήριξη των επενδυτικών προγραμμάτων των επιχειρήσεων.
 
Αναλαμβάνει όλων των ειδών τα προγράμματα ( επιχορηγούμενα, επιδοτούμενα κλπ) και όλων των κατηγοριών από την κατάρτιση του προγράμματος με την συνεργασία οικονομολόγων, μηχανικών και περιβαλλοντολόγων, την σύνταξη του φακέλου, την ηλεκτρονική υποβολή του, την παρακολούθηση της έγκρισης, της υλοποίησης του προγράμματος, των ελέγχων από τους εκάστοτε φορείς μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και την είσπραξη της επιχορήγησης.
 
Η εταιρεία GK GROUP Financial Solutions συνεργάζεται με τις τράπεζες Εθνική, Alpha Bank, Eurobank, Κύπρου, Εμπορική,και αλλες μεγάλες Τράπεζες   για την άμεση και οικονομικότερη εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών δανειακών αναγκών των πελατών της, στον τομέα των αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Με τιμή
Κατικάς Γεώργιος
Δ/νων Σύμβουλος


Χρήσιμες Πληροφορίες

   
Βιογραφικό Γιώργου Κατικά


Ν.ΑΣΚΟΥΤΣΗ 60 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛ 28310 28745
FAX.28310 28744 ΚΙΝ 6972836754   EMAIL Επικοινωνίας 
info@gkatikas.gr