Οικονομικά νέα

Εκτύπωση
Τα 9 βήματα που πρέπει να κάνετε για να πάρετε στεγαστικό δάνειο

Από τη στιγμή που θα προεγκριθεί η αίτηση για χορήγηση στεγαστικού δανείου, απαιτείται αρκετός χρόνος προκειμένου να ολοκληρωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και να πάρει ο δανειολήπτης τα χρήματα στο χέρι. Οι διαδικασίες από την προέγκριση μέχρι την εκταμίευση του δανείου απαιτούν  1 μήνα, μερικές φορές και  περισσότερο, ανάλογα με την ευελιξία της κάθε τράπεζας.
Συνήθως, τα βήματα που ακολουθούνται είναι τα εξής:
·        Πρώτο: Ο δανειολήπτης  πρέπει να επιλέξει το κατάλληλο στεγαστικό δάνειο για αυτόν και να προσδιορίσει πόσα διαθέτει κάθε μήνα  για την  πληρωμή δόσεων. Δηλαδή ο υποψήφιος δανειολήπτης πρέπει να ξέρει πόσα από τον μηνιαίο μισθό του μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή της δόσης. Για παράδειγμα, ένα νοικοκυριό με μηνιαίο μισθό 3.000 ευρώ δεν μπορεί να ζητήσει ένα δάνειο του οποίου η μηνιαία δόση είναι? 3.000 ευρώ γιατί πολύ απλά η τράπεζα γνωρίζει ότι ο δανειολήπτης δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Σύμφωνα με την άποψη ειδικών, η εμπειρία έχει δείξει ότι η δόση πρέπει να αντιστοιχεί το πολύ στο 40% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος. Με πιο απλά λόγια, εάν το καθαρό μηνιαίο εισόδημα είναι 3.000 ευρώ, τότε ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ψάξει να βρει ένα στεγαστικό δάνειο με μηνιαία δόση το πολύ 1.200 ευρώ. Επίσης πρέπει να γνωρίζει ότι αν η διάρκεια αποπληρωμής είναι μικρή,  αυξάνεται η μηνιαία δόση. Εάν επιθυμεί μικρότερη διάρκεια, τότε πρέπει να βρει άλλο στεγαστικό δάνειο, με άλλους όρους (π.χ. μικρότερο επιτόκιο).
·        Δεύτερο:  Αφού υπολογιστεί το ποσό του δανείου που μπορεί να πάρει ο δανειολήπτης (π.χ. 100.000 ευρώ), το επόμενο βήμα είναι να διασφαλιστεί η τράπεζα ότι θα μπορέσει να το αποπληρώσει. Με άλλα λόγια θα πρέπει να βρεθεί το ύψος της προσημείωσης για να «καλυφθεί» η τράπεζα για το συγκεκριμένο ποσό. Σήμερα οι τράπεζες δίνουν δάνειο για το 70%-80% της εκτιμώμενης αξίας του ακινήτου που προσημειώνεται ή ζητούν να προσημειωθεί αξία που φτάνει συνήθως στο 120% του ποσού του δανείου. Έτσι, εάν απαιτείται δάνειο 100.000 ευρώ και η τράπεζα ζητά προσημείωση 120% του δανείου, τότε απαιτείται προσημείωση ακινήτου αξίας 120.000 ευρώ. Υπάρχουν και άλλες εξασφαλίσεις, όπως είναι τα ενέχυρα μετοχών, ομολόγων ή τα δάνεια με ενέχυρο ρευστό κλπ.
·        Τρίτο: Αφού γίνουν οι σχετικές αιτήσεις και υποβληθούν τα πρώτα δικαιολογητικά, η τράπεζα προχωρά στην προέγκριση. Σε αυτή τη φάση συνήθως οι τράπεζες ζητούν προσωπικά (π.χ. την ταυτότητα) και οικονομικά στοιχεία (εκκαθαριστικό Εφορίας, άλλα ακίνητα, Ι.Χ., άλλα περιουσιακά στοιχεία κλπ.), όπως και επαγγελματικά (θέση, είδος εργασίας, χρόνια εργασίας κλπ.). Επίσης, ζητούν στοιχεία για το ακίνητο το οποίο πρόκειται να αγοραστεί με δάνειο (π.χ. τοπογραφικό οικοπέδου, κατόψεις, οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία, κανονισμός πολυκατοικίας, αν πρόκειται για διαμέρισμα κλπ.).
·        Τέταρτο: Το επόμενο βήμα είναι να γίνει η εκτίμηση του ακινήτου που προορίζεται για προσημείωση από την ίδια την τράπεζα. Η εκτίμηση της αξίας του ακινήτου είναι σημαντική για την έγκριση του ύψους του δανείου. Μπορεί να προσημειωθεί το ίδιο ακίνητο που πρόκειται να αγοραστεί ή να χτιστεί,  ή κάποιο άλλο. Στην περίπτωση που προσημειωθεί ένα ακίνητο που χτίζεται, τότε η εκταμίευση των δόσεων γίνεται συνήθως με την πρόοδο των εργασιών. Επίσης, σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να γίνει εκτίμηση από την τράπεζα και για την αξία των εργασιών που απομένουν μέχρι την αποπεράτωση. Η εκτίμηση των ακινήτων και των εργασιών γίνεται από πολιτικό μηχανικό που συνεργάζεται με την τράπεζα.
·        Πέμπτο: Αφού γίνουν οι εκτιμήσεις και δεν «ανατρέπουν» τα δεδομένα της προέγκρισης, τότε ο δανειολήπτης μπαίνει στην τελική ευθεία για να λάβει από την τράπεζα την οριστική έγκριση. Διαφορετικά, η τράπεζα είτε θα ζητήσει επιπλέον εξασφαλίσεις, είτε θα αλλάξει τους όρους δανειοδότησης (συνήθως εγκρίνεται μικρότερο ποσό). Η επιλογή βρίσκεται στα χέρια του πελάτη. Εάν, όμως, αλλάξει τράπεζα, υπάρχει ο κίνδυνος να χάσει τα πρώτα έξοδα που έχουν γίνει για το δάνειο, όπως τα έξοδα του μηχανικού για την εκτίμηση των ακινήτων.
·        Έκτο: Προσημειώνεται το ακίνητο που «δίνεται» στην τράπεζα ως εξασφάλιση για την αποπληρωμή του δανείου. Αυτό απαιτεί ραντεβού σε αρμόδιο δικαστήριο του εκπροσώπου της τράπεζας και του ενδιαφερομένου (ή εκπροσώπου του), ώστε να γίνει η εγγραφή της προσημείωσης του ακινήτου υπέρ της τράπεζας. Εννοείται ότι απαιτείται η παρουσία ή η εκπροσώπηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου που προσημειώνεται (μπορεί το ακίνητο να μην ανήκει στον δανειολήπτη ή να μην είναι αυτό για το οποίο προορίζεται το στεγαστικό δάνειο για αγορά).
·        Έβδομο: Υπογραφή σύμβασης δανείου. Είναι η  πιο απλή διαδικασία απ΄ όλες, καθώς υπογράφεται η δανειακή σύμβαση, στο κατάστημα που κατατέθηκε η αίτηση δανειοδότησης.
·        Όγδοο: Εάν πρόκειται για αγορά ακινήτου, τότε ο δανειολήπτης πρέπει να προχωρήσει σε υπογραφή συμβολαίων με τον πωλητή. Σε αυτή τη φάση γίνεται και έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας του ακινήτου που αγοράζεται. Μερικοί κάνουν τους ελέγχους αυτούς αρκετά νωρίτερα. Επίσης, σχεδόν όλες οι τράπεζες ­ με την ανάλογη επιβάρυνση ­ διευκολύνουν τους δανειολήπτες αναθέτοντας σε δικηγόρο της τράπεζας τον έλεγχο του «παρελθόντος» του σπιτιού που πρόκειται να προσημειωθεί και που θα αγοραστεί.
·        Ένατο: Εφόσον όλα πάνε καλά, με την υπογραφή των συμβολαίων, ο πωλητής παίρνει από την τράπεζα την επιταγή με το ποσό του δανείου, ως αντίτιμο της αξίας για την αγοραπωλησία. Εάν ο δανειολήπτης χτίζει το σπίτι, τότε παίρνει το πρώτο μέρος (γίνεται η πρώτη εκταμίευση) του δανείου. Το υπόλοιπο δίνεται συνήθως με την πρόοδο των εργασιών.
 
Η χρονική διάρκεια
 
Όλη αυτή η διαδικασία μπορεί να κρατήσει περισσότερο από έναν μήνα, καθώς για τα περισσότερα «βήματα» απαιτείται μια σειρά δικαιολογητικών δηλώσεων και άλλων «χαρτιών», που τις περισσότερες φορές η συγκέντρωσή τους μπορεί να αποδειχθεί περισσότερο χρονοβόρα από ό,τι η επιλογή του κατάλληλου δανείου. Για τον λόγο αυτό, προτού ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία, ή τουλάχιστον στα αρχικά στάδια, προσπαθήστε να συγκεντρώσετε όσα πιο πολλά έγγραφα μπορείτε. Για παράδειγμα, φωτοτυπίες της αστυνομικής ταυτότητας, του πρόσφατου εκκαθαριστικού της Εφορίας, τις τελευταίες βεβαιώσεις του μηνιαίου μισθού σας, τις άδειες οικοδομής (τοπογραφικά, κατόψεις, η οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία κλπ.).
Με όλα αυτά τα έγγραφα  μπορεί να «προλάβετε» τη γραφειοκρατία των τραπεζών και να γλιτώσετε πολύτιμο χρόνο. Μάλιστα, ορισμένοι προτιμούν να προχωρούν πρώτα σε προέγκριση, αλλά και σε προσημείωση ενός ακινήτου (άλλου από αυτό που πρόκειται να αγοράσουν ή να χτίσουν), ώστε να έχουν στα χέρια τους δύο δυνατά «χαρτιά»: Πρώτον, μεγαλύτερη διαπραγματευτική ικανότητα με τον πωλητή του ακινήτου, αφού έχετε εγγράφως την προσημείωση και την εξασφάλιση που ζητεί η τράπεζα για το ποσό που πρόκειται να εκταμιευθεί. Δεύτερον, γλιτώνετε πολύτιμο χρόνο σε μία σειρά διατυπώσεων, εκτιμήσεων, υποβολής αιτήσεων, δικαστηρίων (π.χ. προσημείωση) κλπ.
 
Τα στάδια
 
Συνεπώς, ένα σημαντικό θέμα είναι να γνωρίζετε καλά, πριν απευθυνθείτε στην τράπεζα που σας ενδιαφέρει, τις σχετικές διαδικασίες και τα στάδια που ακολουθούν εσωτερικώς τα πιστωτικά ιδρύματα. Για τον λόγο αυτό, καλό είναι να επισκέπτεστε τις σχετικές ιστοσελίδες των τραπεζών ή να ενημερώνεστε από σχετικά φυλλάδια που διαθέτουν στα υποκαταστήματά τους, πριν αρχίσετε την «επίσημη» διαδικασία «έρευνας αγοράς» για το καταλληλότερο δάνειο και για την τράπεζα που σας ταιριάζει περισσότερο. Σημειώνεται ότι σχεδόν όλες οι τράπεζες για να διευκολύνουν τους πελάτες τους και κυρίως στα θέματα που έχουν σχέση με υποθηκοφυλακείο (π.χ. έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας κλπ.) προσφέρουν (με την ανάλογη επιβάρυνση) δικηγόρο.
 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται:
1.     Συμπλήρωση σχετικής αίτησης (χορηγείται από την τράπεζα)
2.     Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του δανειολήπτη
3.     Για μισθωτούς: Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας και βεβαίωση αποδοχών μισθοδοσίας του δανειολήπτη (και του εγγυητή, όπου αυτός απαιτείται)
4.     Για ελεύθερους επαγγελματίες: Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας
 
Έγγραφα για τον μηχανικό:
1.     Τίτλος ιδιοκτησίας
2.     ?δεια οικοδομής
3.     Τοπογραφικό διάγραμμα
4.     Κάτοψη χώρου
 
Νομικά έγγραφα:
1.       Φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας
Πηγή: Ημερησία


« επιστροφή στη κατηγορία Δάνεια-Τραπεζικά Νέα - Προιόντα
Rnews.gr Πηγή ενημέρωσης για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.Ενημερωμένο με τα ποιο αξιόλογα νέα της επικαιρότητας που αφορούν την οικονομία,την Ελλάδα,την Κρήτη και το Ρέθυμνο.
Στο Rnews.gr μπορείται να βρείτε άρθρα που αφορούν ,
το Χρηματιστήριο Χρηματιστηριακά -επενδυτικά νέα,Ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά θέματα,νομικά, Λογιστικά-Φοροτεχνικά-νομοθεσίεςόλα τα νέα για τις τράπεζες και τα δάνεια (στεγαστικό δάνειο-επαγγελματικό-καταναλωτικό), οικοδομοτεχνικά,Αναπτυξιακά προγράμματατουρισμός ,τοπία ,Κρήτη , Ρέθυμνο, Χανιά, Ηράκλειο, Λασίθι, Ηθη και έθιμα της Κρήτης,Προκηρύξεις θέσεων, οδηγός αγοράς Ρέθυμνο Κρήτη δωρεάν, real estate στο Ρέθυμνο Κρήτη(αγοροπωλησίες)υγιεία ομορφιά, ομοιπαθητική, γυναίκα,μόδα, Προσφορές ασφάλειών αυτοκινήτωνλογιστής Ρέθυμνο , λογιστικό Γραφείο του Γιώργου Κατικά λογιστής, νέα από Ρέθυμνο και πολιτική, ανέκδοτα, όλα τα Καυτά τα πικάντικα τα χαζά και τα αληθινά του Rnews.gr,Παραδοσιακό Ξενοδοχείο,γνωριμίες σχέχεις φλερτ χωρισμός,Σύμβουλοι Επιχειρήσεων,Πρακτορείο Ασφαλειών Ρέθυμνο κρήτη