Οικονομικά νέα

Εκτύπωση
Τρία νέα προγράμματα με επιδότηση έως και 60% για μεταποιητικές ΜμΕ          
 
 ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ πρόσφατα 3 πολύ σημαντικά προγράμματα για την προώθηση της πράσινης επιχειρηματικότητας.

 

Το πρόγραμμα Πράσινη Επιχείρηση 2009 έχει σκοπό την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων με θετικό μέσο όρο κερδοφορίας κατά την τελευταία τριετία. Οι επιλέξιμες προς επιδότηση δαπάνες περιλαμβάνουν τη διαχείριση, ανακύκλωση ή διάθεση αποβλήτων, την παρακολούθηση εκπομπών ρύπων, την ανάπτυξη πράσινων προϊόντων και διαδικασιών, την εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος, καθώς και την ενσωμάτωση προτύπων. Ο προϋπολογισμός κάθε προτεινόμενης επένδυσης κυμαίνεται από 30.000 - 200.000 ευρώ. Το ποσοστό επιδότησης είναι 50%, το οποίο επαυξάνεται σε 60% για νησιά μικρότερα των 5.000 κατοίκων και πυρόπληκτες ή σεισμόπληκτες περιοχές.
Το πρόγραμμα Πράσινες Υποδομές 2009 έχει σκοπό την ενίσχυση υφιστάμενων ή τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην προστασία του περιβάλλοντος (συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση αποβλήτων, επεξεργασία λυμάτων). Επιδοτούνται δράσεις όπως η διαχείριση ή αξιοποίηση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών, ανακύκλωση ή απορρύπανση. Ο προϋπολογισμός κάθε προτεινόμενης επένδυσης κυμαίνεται από 300.000 έως 3.000.000 ευρώ. Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται από 30% - 60%, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή υλοποίησης της επένδυσης.
Το πρόγραμμα Μετεγκατάσταση 2009 έχει σκοπό τη μετεγκατάσταση μεταποιητικών και υποστηρικτικών στον κλάδο μεταποίησης επιχειρήσεων, με θετικό μέσο όρο κερδοφορίας κατά την τελευταία τριετία, σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, τεχνοπόλεις ή άλλες μορφές ΒΕΠΕ. Οι επιλέξιμες προς επιδότηση δαπάνες περιλαμβάνουν την προμήθεια εξοπλισμού, ανέγερση εγκαταστάσεων, αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και επανασυναρμολόγηση υφιστάμενου εξοπλισμού και την εκπόνηση αναγκαίων μελετών. Ο προϋπολογισμός κάθε προτεινόμενης επένδυσης κυμαίνεται από 30.000 έως 300.000 ευρώ. Το ποσοστό επιδότησης είναι 50%, το οποίο επαυξάνεται σε 60% για νησιά μικρότερα των 5.000 κατοίκων και πυρόπληκτες ή σεισμόπληκτες περιοχές.
Οι προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται συνεχώς μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Ο πρώτος γύρος αξιολόγησης των προτάσεων θα περιλαμβάνει τις προτάσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2009.
Ανάλογα με τα στρατηγικά τους σχέδια, καθώς και τα κριτήρια επιλεξιμότητας κάθε προγράμματος, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις θα πρέπει να επιλέξουν τα πλέον κατάλληλα προγράμματα για να υποβάλουν τις προτάσεις επιδότησής τους. Σημειώνεται ότι μεταποιητικές επιχειρήσεις ειδικότερα μπορούν σήμερα να επιδοτηθούν και από πλειάδα άλλων προγραμμάτων, όπως τις δράσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης μικρών επιχειρήσεων, καθώς και τον αναπτυξιακό νόμο.
Πηγή: Express.gr  04/08/09

« επιστροφή στη κατηγορία Αναπτυξιακά προγράμματα (επιδοτήσεις)
Rnews.gr Πηγή ενημέρωσης για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.Ενημερωμένο με τα ποιο αξιόλογα νέα της επικαιρότητας που αφορούν την οικονομία,την Ελλάδα,την Κρήτη και το Ρέθυμνο.
Στο Rnews.gr μπορείται να βρείτε άρθρα που αφορούν ,
το Χρηματιστήριο Χρηματιστηριακά -επενδυτικά νέα,Ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά θέματα,νομικά, Λογιστικά-Φοροτεχνικά-νομοθεσίεςόλα τα νέα για τις τράπεζες και τα δάνεια (στεγαστικό δάνειο-επαγγελματικό-καταναλωτικό), οικοδομοτεχνικά,Αναπτυξιακά προγράμματατουρισμός ,τοπία ,Κρήτη , Ρέθυμνο, Χανιά, Ηράκλειο, Λασίθι, Ηθη και έθιμα της Κρήτης,Προκηρύξεις θέσεων, οδηγός αγοράς Ρέθυμνο Κρήτη δωρεάν, real estate στο Ρέθυμνο Κρήτη(αγοροπωλησίες)υγιεία ομορφιά, ομοιπαθητική, γυναίκα,μόδα, Προσφορές ασφάλειών αυτοκινήτωνλογιστής Ρέθυμνο , λογιστικό Γραφείο του Γιώργου Κατικά λογιστής, νέα από Ρέθυμνο και πολιτική, ανέκδοτα, όλα τα Καυτά τα πικάντικα τα χαζά και τα αληθινά του Rnews.gr,Παραδοσιακό Ξενοδοχείο,γνωριμίες σχέχεις φλερτ χωρισμός,Σύμβουλοι Επιχειρήσεων,Πρακτορείο Ασφαλειών Ρέθυμνο κρήτη