Οικονομικά νέα

Εκτύπωση
Συνδυασμός «ΑΛΛΑΓΗ»
υποψήφιος δήμαρχος ΝΙΚΟΣ ΝΙΝΟΣ
 


Οι προτάσεις μας 1
 
εισαγωγική σημείωση : Ηδη βρισκόμαστε στην διαδρομή προς τις δημοτικές εκλογές της 7 Νοέμβρη 2010.
Οι συμπολίτες μας καλούνται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, για να εκλέξουν την δημοτική αρχή στην οποία θα αναθέσουν την διαχείριση των τοπικών μας πραγμάτων ,για την επόμενη τετραετία ( που τούτη τη φορά, ειδικά, θα έχει διάρκεια 3,5 ετών).
Το ποιόν θα ψηφίσει ο καθένας συμπολίτης μας, είναι ξεκάθαρα προσωπική του υπόθεση , και είναι νομικά επιβεβλημένη η μυστικότητα της ψήφου του.
Εμείς οι υποψήφιοι ,ατομικά ο καθένας μας, και οι συνδυασμοί σαν συνολικός σχεδιασμός, οφείλουμε να τον ενημερώσουμε ,ώστε τούτη η ύψιστη δημοκρατική διαδικασία της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος ,να συνοδεύεται από την όπτιμη ωριμότητα της ολόπλευρης γνώσης των απόψεων, των προτάσεων, της λειτουργικής και της προσωπικότητας όλων των υποψηφίων ,τους οποίους καλείται να τιμήσει η ψήφος των πολιτών.
Εμείς ,ο συνδυασμός της «ΑΛΛΑΓΗΣ» , με καθημερινά σημειώματα μας στον τοπικό τύπο, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τις απόψεις και τις προτάσεις μας, ώστε να ενημερώσουμε τους συμπολίτες, και δηλώνουμε ,ότι δεσμευόμαστε από αυτές τις δημόσιες καταχωρήσεις μας, τις οποίες θα τιμήσουμε ,σαν συμβόλαια τιμής με τους πολίτες.
 
1ον Δήμος και δημότες
Ο δήμος δεν ανήκει σε κανένα αιρετό ,ούτε υπόκειται σε σύμβαση παραχώρησης προς κανένα.
Ο δήμος ανήκει ,μόνον, στους δημότες του !
Ολοι εμείς οι υποψήφιοι ,οφείλουμε να το δείξουμε, ότι, προσφερόμαστε να υπηρετήσουμε τον δήμο και τους συνδημότες μας. Για αυτό συμμετέχουμε στην εκλογική διαδικασία και για τίποτε άλλο!
Είναι αυτονόητο ,πως όλη την διάρκεια της δημοτικής περιόδου, οφείλουμε να μην ξεχνούμε αυτήν την θεμελιακή προϋπόθεση.
Επομένως ,οι δημότες ,οι μόνοι ιδιοκτήτες του δήμου ,πρέπει να έχουν συνεχή , μόνιμη και ολόπλευρη σχέση, και αμφίδρομη ενημέρωση, με τον δήμο τους. Αυτή η σχέση εκφράζεται, κατ αρχήν, με την συνεχή και ειλικρινή ενημέρωση τους από τον δήμαρχο κλπ αρμοδίους αιρετούς .Επειδή η δική τους προσέλευση στο δημαρχείο είναι πρακτικά δύσκολη, είναι αυτονόητη η υποχρέωση του δημάρχου να έρχεται , συχνά, στους χώρους των πολιτών!
Ασχέτως των όσων προβλέπει ο νόμος,(διότι συνήθως δεν τηρούνται από τους αλαζόνες αιρετούς!), εμείς ,απλά και ξεκάθαρα λέμε, ότι ο δήμος ,( στο σύνολο του!) θα βρίσκεται κοντά στον πολίτη ,ακόμα και στο πιο μικρό οικισμό της περιοχής του.
Ο δήμαρχος οφείλει να ελαχιστοποιεί την απόλαυση της πολυθρόνας του δημαρχείου, και να επιδιώκει τις καρέκλες της καθημερινότητας των δημοτών του στις γειτονιές της πόλης και στα καφενεία των χωριών μας.
Προφανώς οφείλουμε να έχουμε απόψεις και προτάσεις, όμως απαιτείται να έχουμε και πειστικά επιχειρήματα , ώστε να κερδίσουμε την αποδοχή και την στήριξη τους από τους συμπολίτες μας.
 
 
 
Εμείς πιστεύουμε και αξιολογούμε την προτεραιότητα της υπηρέτησης της καθημερινότητας του πολίτη!
Χωρίς να αφήνουμε την αναζήτηση πόρων και χρηματοδοτήσεων, για τα οποιαδήποτε λεγόμενα «μεγάλα» έργα υποδομής, θα στραφούμε και θα αντιμετωπίσουμε , με συνέπεια με συνέχεια με επιμονή με πληρότητα και με αποτελεσματικότητα, όλα εκείνα τα προβλήματα που ταλαιπωρούν καθημερινά τον πολίτη ,από τον απλό κάτοικο του δήμου μας ,(όλου του καλλικρατικού δήμου μας!),μέχρι τον επισκέπτη του τόπου μας., καλύπτοντας όλους τους πολίτες με οποιαδήποτε ιδιότητα λειτουργούν και ζούν στον δήμο μας.
Αλλωστε η καθημερινότητα αποτελεί μια ουσιαστική παράμετρο της ανάπτυξης για οποιαδήποτε περιοχή!
Ο δήμος μπορεί και πρέπει να καλύψει ένα ευρύτατο φάσμα παραμέτρων, ανταποκρινόμενος σε όλες τις ανάγκες των πολιτών του.
Εμείς πιστεύουμε ,ότι,
Ο δήμος οφείλει να υπηρετεί τους δημότες του, γι αυτούς υπάρχει , από τον διάλογο μαζί τους πρέπει να αρχίζει και με απολογισμό-λογοδοσία σε αυτούς πρέπει να καταλήγει.
α/ ο δήμος θα έχει ανοικτή και συνεχή επικοινωνία με τον πολίτη ,[ αυτοπρόσωπη (γραφείο εξυπηρέτησης πολίτη),μέσω εγγράφων ( πρωτόκολλο ,φαξ),προφορικά (τηλέφωνο), ηλεκτρονικά ( ε-μαιλ, ιστοσελίδα)], στο δημαρχείο, στα τοπικά γραφεία του δήμου, στα ηλεκτρονικά κιόσκια, και με συνεχείς επισκέψεις στους οικισμούς και στις γειτονιές του δημάρχου ,των αντιδημάρχων, των λοιπών στελεχών της δημοτικής αρχής, και των υπηρεσιακών στελεχών του δήμου.
Για την δημοτική αρχή ,ο δήμος δεν περιορίζεται στο δημαρχείο, και στα γραφεία, αλλά εκτείνεται και υπάρχει μέχρι το πιο μικρό μετόχι, όπου οφείλει να γνωρίζει τον πιο απλό πολίτη του και τα προβλήματα του.
β/ ο οποιοσδήποτε σχεδιασμός, έχει τέσσερα στάδια απόφασης και υλοποίησης του.
β-1/ Κατ αρχήν καταγράφεται το πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπισθεί.
Η καταγραφή γίνεται ,είτε «οίκοθεν» από τη δημοτική αρχή ή τις δημοτικές υπηρεσίες βάσει των στοιχείων που έχουν υπ όψει τους, είτε από τους δημότες και τις ομάδες (φορείς) δημοτών που το καταθέτουν, είτε από τα τοπικά ΜΜΕ που το αναδεικνύουν.
β-2/ στην συνέχεια μελετιέται το θέμα ,και συντάσσεται μια πρώτη πρόταση αντιμετώπισης και επίλυσης του.
β-3/ σε δημόσια συγκέντρωση των δημοτών που τους αφορά, αλλά και κάθε άλλου πολίτη και φορέα που θέλει να καταθέσει την άποψη του, μετά από ανοικτή πρόσκληση και δημοσιοποίηση του θέματος (καταγραφή + πρόταση),γίνεται ανοικτός και ολόπλευρος διάλογος, από τον οποίο προκύπτει η τελική πρόταση.
Αν η ωριμότητα της πρότασης απαιτεί περισσότερες δημόσιες συζητήσεις, είναι αυτονόητο ,ότι αυτές θα γίνουν για να εξαντλήσουν ,ουσιαστικά, το θέμα.
β-4/ Μετά την ωριμότητα του θέματος, σύμφωνα με το δημοκρατικό αποτέλεσμα του δημόσιου διαλόγου που προηγήθηκε, προχωρούν οι εκτελεστικές διαδικασίες.
Αν απαιτούνται κάποιες μελέτες, αυτές εκπονούνται από τις υπηρεσίες του δήμου, ή ανατίθενται σε ιδιώτες μελετητές.
Εντάσσονται στο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου ,χρηματοδοτούνται, και υλοποιούνται.
Για την πορεία αυτών των διαδικασιών, θα υπάρχει πλήρης ενημέρωση στην ιστοσελίδα του δήμου, ώστε να την παρακολουθούν οι ενδιαφερόμενοι και κάθε άλλος πολίτης. Η ενημέρωση αυτή θα γίνεται ,τόσον στο λήμμα «έργα» όσον και στο λήμμα « τοπικό διαμέρισμα» για να είναι απλή η παρακολούθηση από τους πολίτες.
γ/ κάθε αίτηση ,ε-μαιλ κλπ από πολίτες ή φορείς , θα λαμβάνει συγκεκριμένες και σαφείς απαντήσεις σε ελάχιστη δυνατή ,( ανάλογα με το θέμα), προθεσμία!
Τα τιθέμενα ,γενικού ενδιαφέροντος θέματα, θα αναρτώνται ,( στο λήμμα του τοπικού διαμερίσματος που αφορούν, και στο λήμμα «προτάσεις πολιτών και φορέων»), και θα παρακολουθούνται στην ιστοσελίδα του δήμου, ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες ποια θέματα αντιμετωπίζουν , και ποια είναι η πορεία τους, οι υπηρεσίες και οι αιρετοί του δήμου.
δ/ σε κάθε τοπικό διαμέρισμα θα επιδιωχθεί η λειτουργία ενός άτυπου αλλά ουσιαστικού τοπικού συμβουλίου, που θα βοηθεί , θα προτείνει κλπ, τα τοπικά θέματα στον τοπικό εκπρόσωπο του τοπικού διαμερίσματος ( για τους μικρούς οικισμούς μέχρι 300 κατοίκους),ή στο τοπικό συμβούλιο (για τους μεγαλύτερους οικισμούς),για την αντιμετώπιση και επίλυση τους.
Το ατυπο αυτό συμβούλιο χρειάζεται και σε επίπεδο δήμου.
Το τοπικό καφενείο (ή καφενεία), όλων των οικισμών, θα αναδειχθούν σε τοπικούς χώρους δημόσιας συζήτησης ,διαλόγου και ενημέρωσης, με φροντίδα του δήμου και αξιοποίηση του τοπικού συμβουλίου.
Η παρουσία των αιρετών και των υπηρεσιακών στελεχών του δήμου, θα είναι μόνιμη και συχνή!
Το τοπικό καφενείο θα αποτελέσει ένα ζωντανό κύτταρο τοπικής δημοκρατίας, με μέριμνα της δημοτικής αρχής , κεντρικά και τοπικά.
ε/ κάθε οικιστική μονάδα του δήμου ,πρέπει να προσφέρει στον πολίτη της, ένα πακέτο ελάχιστων λειτουργιών+ υποδομών, που να διασφαλίζουν την ποιότητα ζωής και την τοπική ανάπτυξη.
Ο δήμος θα φροντίσει για την υλοποίηση και παροχή αυτού του ελάχιστου πακέτου προσφοράς του δήμου στον πολίτη.
στ/ ο δήμος θα αναπτύξει ένα μόνιμο και ισόβιο σύστημα επικοινωνίας ,προσωπικά, με τον κάθε δημότη του!
Ετσι με την απόκτηση της ιδιότητας του δημότη, ο δήμος θα παρέχει , στον νέο δημότη, ένα ε-μαιλ, που θα είναι προσωπικό για τον δημότη ,ισοβίως,( θα «κλείνει» αν και όταν ο δημότης μεταδημοτεύσει).
Μέσω αυτού του μόνιμου ε-μαιλ, ο δήμος θα μπορεί να ενημερώνει τον δημότη του ,εύκολα και απλά, για οποιοδήποτε θέμα.
Αυτό θα αρχίσει με όσους ,σήμερα, έχουν δυνατότητες η)υ ,και σταδιακά, σε βάθος χρόνου, θα επεκταθεί σε όλο τον πληθυσμό.
Στο αρχικό μεταβατικό στάδιο ,θα μπορούσαν να ενταχθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα πολίτες που δεν έχουν γνώσεις και δυνατότητες η)υ, μέσω συμπολιτών τους οι οποίοι θα αναλάβουν αυτήν την υποχρέωση.
ζ/ ο δήμος οφείλει να ενισχύσει όλους τους οικισμούς του, ώστε να αποκτήσουν μια αειφόρο δυναμική, να αποκτήσουν προοπτική ,να αναπτύξουν οράματα, να ανακτήσουν την ταυτότητα τους.
Οι δράσεις που θα γίνουν, θα στοχεύουν στην πληθυσμιακή επαναφορά, και στην αξιοποίηση των τοπικών πλεονεκτημάτων.
η/ ο δήμος οφείλει να αποκαταστήσει την χαμένη εκτίμηση του πολίτη ,προς εκείνον ,οφείλει να επαναποκαταστήσει την σωστή σχέση πόλης και πολίτη.
Δεν μπορούμε να ζητούμε την συμμετοχή του πολίτη, όταν δεν έχουμε αποκαταστήσει την υπάρχουσα μορφή απαξίωσης του δήμου από τον δημότη!
θ/ ο απόδημος συμπολίτης είναι δημότης, συνήθως με ιδιαίτερη δυναμική, και αποτελεί ένα ακόμη τοπικό πλεονέκτημα, που του οφείλεται η μέριμνα και αξιοποίηση του δήμου.
ι/ ο δημότης είναι μέλος μιας πολύ μεγάλης ομάδας πολιτών, η οποία έχει μια αυτονόητη δυναμική.
Αυτή η δυναμική είναι αναξιοποίητη, για τον δημότη!
Ο δήμος οφείλει να μοιράσει στον δημότη του, αυτήν την αναξιοποίητη δυναμική.
Η κάρτα προνομίων του δημότη, από τον δήμο και με την αιγίδα του δήμου, σε συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις και φορείς, μπορεί να προσφέρει πολλά στον δημότη (τιμές-εκπτώσεις, είσοδοι σε δράσεις πολιτισμικές κλπ)
ια/ ο δήμος οφείλει να είναι μπροστάρης στους οποιουσδήποτε αγώνες των δημοτών, πρωτοστατώντας στις οποιεσδήποτε προσπάθειες τους για ποιότητα ζωής, για διατήρηση της ταυτότητας των οικισμών, για την εξυπηρέτηση τους ,κλπ
ιβ/ ο δήμος οφείλει να συνδράμει τους πολίτες και να τους εξασφαλίζει το ελάχιστο δικαίωμα της αξιοπρεπούς εργασίας.
Οι σχετικές δράσεις του δήμου μπορούν να είναι διάφορες ,από το γραφείο εργασίας, και τα τοπικά σύμφωνα απασχόλησης ,μέχρι την συνολική τοπική ανάπτυξη.
ιγ/ η δημοτική αρχή δεν δικαιούται να θεωρεί ,ότι έλαβε «λευκή επιταγή» από τους δημότες και να συμπεριφέρεται αλαζονικά, αυταρχικά κλπ.
Είναι ένας απλός διαχειριστής των τοπικών θεμάτων ,ωρισμένου χρόνου, και οφείλει να απολογείται ,συνεχώς, στους πραγματικούς «ιδιοκτήτες» του δήμου, που είναι οι δημότες.
Συνεπώς απορρίπτονται οι οποιεσδήποτε συμπεριφορές και νοοτροπίες ,που δεν απορρέουν από αυτήν την πραγματική αλήθεια!
ιδ/ ο πολίτης ,που αποτελεί το σημείο αναφοράς του δήμου, πρέπει να ακούγεται ,και επισήμως!
Πέραν των όσων προεκτέθηκαν, ο δημότης πρέπει να έχει ουσιαστικό λόγο και στο δημοτικό συμβούλιο!
Η θέσπιση της «ώρας του πολίτη», σε κάθε δημοτικό συμβούλιο , θα δώσει την δυνατότητα πλήρους ενημέρωσης των δημοτικών συμβούλων, «από πρώτο χέρι»,για τα διάφορα θέματα που θα θέτουν οι φορείς και οι δημότες.
ιε/ Ο δήμος πρέπει να κάνει όλα όσα χρειάζονται, για τον μετανάστη πολίτη, ώστε να ενσωματωθεί στην τοπική κοινωνία και να αποτελέσει ισότιμο μέλος της, τόσον στις υποχρεώσεις όσον και στα δικαιώματα.
ιστ/ υπάρχει ένα τεράστιο αναξιοποίητο τοπικό δυναμικό ,που το συναποτελούν οι συνταξιούχοι συμπολίτες.
Ο δήμος πρέπει να τους φέρει κοντά του, και να αξιοποιήσει την τεράστια γνώση ,την τεράστια πείρα, και την τεράστια δυναμική τους.
Οι μορφές συνεργασίας είναι διάφορες ,και η χρησιμότητα τους απεριόριστη!
ιζ/ οι πολίτες αποτελούν μια απεριόριστη πηγή σκέψης και απόψεων.
Σήμερα το ακριβότερο αγαθό είναι οι ιδέες!
Ο δήμος πρέπει να «ανοίξει» μια κυψέλη κατάθεση ιδεών από τους πολίτες του.
Στην κυψέλη αυτή κάθε δημότης θα μπορεί να καταθέσει την πρόταση του, την ιδέα του, για οποιοδήποτε θέμα ,γνωστό ή άγνωστο, που μπορεί να αφορά την περιοχή του.
Η δημοτική αρχή και τα όργανα του δήμου, αξιολογούν και αξιοποιούν προτάσεις και ιδέες που έχουν πρακτικό περιεχόμενο.
Αυτές οι θέσεις μας, αποτελούν την ελάχιστη υπόσχεση μας προς τους συμπολίτες μας!
 
Νίκος Νίνος υποψήφιος δήμαρχος Ρεθύμνου


« επιστροφή στη κατηγορία Θέσεις και απόψεις για το Ρέθυμνο
Rnews.gr Πηγή ενημέρωσης για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.Ενημερωμένο με τα ποιο αξιόλογα νέα της επικαιρότητας που αφορούν την οικονομία,την Ελλάδα,την Κρήτη και το Ρέθυμνο.
Στο Rnews.gr μπορείται να βρείτε άρθρα που αφορούν ,
το Χρηματιστήριο Χρηματιστηριακά -επενδυτικά νέα,Ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά θέματα,νομικά, Λογιστικά-Φοροτεχνικά-νομοθεσίεςόλα τα νέα για τις τράπεζες και τα δάνεια (στεγαστικό δάνειο-επαγγελματικό-καταναλωτικό), οικοδομοτεχνικά,Αναπτυξιακά προγράμματατουρισμός ,τοπία ,Κρήτη , Ρέθυμνο, Χανιά, Ηράκλειο, Λασίθι, Ηθη και έθιμα της Κρήτης,Προκηρύξεις θέσεων, οδηγός αγοράς Ρέθυμνο Κρήτη δωρεάν, real estate στο Ρέθυμνο Κρήτη(αγοροπωλησίες)υγιεία ομορφιά, ομοιπαθητική, γυναίκα,μόδα, Προσφορές ασφάλειών αυτοκινήτωνλογιστής Ρέθυμνο , λογιστικό Γραφείο του Γιώργου Κατικά λογιστής, νέα από Ρέθυμνο και πολιτική, ανέκδοτα, όλα τα Καυτά τα πικάντικα τα χαζά και τα αληθινά του Rnews.gr,Παραδοσιακό Ξενοδοχείο,γνωριμίες σχέχεις φλερτ χωρισμός,Σύμβουλοι Επιχειρήσεων,Πρακτορείο Ασφαλειών Ρέθυμνο κρήτη