Οικονομικά νέα

Εκτύπωση
Πώς θα υπολογίσετε τη σύνταξη σας στο ΙΚΑ

Οι συντάξεις για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι 31/12/2014 στο ΙΚΑ, δεν έχουν ουσιαστικά καμία αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού. Η πρόβλεψη για 2% για κάθε έτος ασφάλισης από 1/1/2013 και μετά, ισχύει ούτως ή άλλως στο ΙΚΑ, αφού για τα 35 έτη ασφάλισης προβλέπεται ποσοστό αναπλήρωσης 70% επί του συντάξιμου μισθού.

Για όσους, όμως, θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2015 και μετά, εφαρμόζεται ο νέος τρόπος υπολογισμού.

Για τον εργαζόμενο που θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2015 και συνταξιοδοτείται το έτος αυτό, η σύνταξη του θα αποτελείται από το άθροισμα δύο επιμέρους ποσών. Το πρώτο ποσό είναι εκείνο που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης που έχει συμπληρωθεί μέχρι 31/12/2010 και το δεύτερο ποσό εκείνο που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης που συμπληρώθηκε από 1/1/2011 και μετά.

Πώς υπολογίζεται η σύνταξη για κάθε περίοδο;

Α) Το ποσό της σύνταξης για το χρόνο ασφάλισης που έχει συμπληρωθεί μέχρι 31/12/2010 υπολογίζεται με τον παλιό τρόπο, δηλαδή με τις συντάξιμες αποδοχές των πέντε καλύτερων ετών της τελευταίας δεκαετίας. Όταν λέμε δεκαετία, εννοούμε αυτή που λήγει μέχρι το τέλος του προηγούμενου της υποβολής της αίτησης έτους.

Β) Το ποσό της σύνταξης για το χρόνο ασφάλισης που συμπληρώνεται από 1/1/2011 και μετά, υπολογίζεται με τις συντάξιμες αποδοχές όλης της περιόδου μέχρι και τον προηγούμενο μήνα από εκείνον της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Παράδειγμα

Εργαζόμενος ασφαλισμένος του ΙΚΑ συμπληρώνει το 2015 το 65ο έτος της ηλικίας. Υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης την 1/7/2015 και έχει συμπληρώσει 9.001 ημέρες ασφάλισης. Οι μέσες συντάξιμες αποδοχές των 5 καλύτερων ετών μέχρι 31/12/2014 είναι 1.600 ευρώ και οι μέσες συντάξιμες αποδοχές για το διάστημα μετά την 1/1/2011, επίσης 1.600 ευρώ (περίπτωση μίας φυσιολογικής μισθολογικής εξέλιξης).

α) Το ποσό της σύνταξης για το σύνολο των ετών ασφάλισης με το παλιό καθεστώς είναι 926 ευρώ.

β) Το ποσό της σύνταξης για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης με το νέο καθεστώς είναι 945 ευρώ.

Οπότε με βάση τα παραπάνω ποσά και επειδή οι ημέρες ασφάλισης είναι 7.651 μέχρι 31/12/2010 και 1.350 από 1/112011 και μετά θα έχουμε αντίστοιχα:

α) το ποσό της σύνταξης για το χρόνο ασφάλισης μέχρι 31/12/2010 που θα είναι 926 x 7651 = 787 ευρώ

β) το ποσό της σύνταξης για το χρόνο ασφάλισης από 1/1/2011 και μετά που θα είναι 945 x 1351 = 142 ευρώ

Επομένως συνολική σύνταξη: 787 + 142 = 929 ευρώ

Με ποιες προϋποθέσεις συνταξιοδοτούνται όσοι έχουν ασφαλισθεί σε
ειδικά ταμεία (ΔΕΚΟ, τραπεζών) από 1/1/1983 μέχρι 31/12/1992;

Για την συνταξιοδότηση των παραπάνω εργαζομένων διακρίνουμε τις παρακάτω κατηγορίες:

1) ΑΝΔΡΕΣ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ υπαχθέντες στην ασφάλιση 1/1/1983 - 31/12/1992 με 35 έτη ασφάλισης (πλήρης σύνταξη = χωρίς μείωση)

Παράγραφος 3
ΕΤΟΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
2010 35 58
2011 36 58
2012 37 59
2013 38 60
2014 39 60
2015 40 60

Κατά το μεταβατικό διάστημα 2011-2014, ο/η ασφαλισμένος/η δικαιούται σύνταξη με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης που ισχύουν κατά το έτος συμπλήρωσης των 10.500 ενσήμων.

Παράδειγμα: Έστω ασφαλισμένος που το έτος 2012 είναι 58 ετών και έχει 35 έτη ασφάλισης. Θα πάρει σύνταξη όταν συμπληρώσει το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης που απαιτούνται το 2012 (έτος συμπλήρωσης των 35 ετών ασφάλισης), ήτοι όταν συμπληρώσει 37 έτη ασφάλισης και το 59ο έτος της ηλικίας.

Αν δεν υπήρχε η πρόβλεψη αυτή, ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος θα έπρεπε να συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης και το 60ό έτος της ηλικίας.

2) ΓΥΝΑΙΚΕΣ-υπαχθείσες στην ασφάλιση μέχρι 31/12/1992 που δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2010)

ΕΤΟΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ
2010 25 60 55
2011 25 61 56
2012 25 62 57
2013 25 63 58
2014 25 64 59
2015 25 65 60

Β) Πλήρης σύνταξη = χωρίς πέναλντι (υπαγωγή στην ασφάλιση μέχρι 31/12/1992 που δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2010)

ΕΤΟΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
2010 15 60
2011 15 61
2012 15 62
2013 15 63
2014 15 64
2015 15 65

Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 15 του ίδιου άρθρου, κατά το μεταβατικό διάστημα σταδιακής αύξησης του ορίου ηλικίας της παραγράφου αυτής, ήτοι κατά τα έτη 2011-2014, οι ασφαλισμένες δικαιούνται σύνταξης στο όριο ηλικίας όπως διαμορφώνεται κατά το έτος συμπλήρωσης του προβλεπόμενου, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ορίου ηλικίας για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη.

Παράδειγμα: Έστω ασφαλισμένη που το έτος 2013 συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας της. Κκατοχυρώνει ως όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης το όριο ηλικίας που απαιτείται το 2013 για πλήρη συνταξιοδότηση, ήτοι το 63ο. Αν δεν υπήρχε η πρόβλεψη αυτή, η συγκεκριμένη ασφαλισμένη θα δικαιούτο πλήρη σύνταξη στο 65ο έτος της ηλικίας της.

3) ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ - υπαχθείσες στην ασφάλιση 1/1/1983 - 31/12/1992

ΕΤΟΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ
2010 25 50
2011 25 52 50
2012 25 55 53
2013 25 65 60

Παράδειγμα: Μητέρα που το 2012 συμπληρώνει 25 έτη υπηρεσίας, είναι 52 ετών και έχει ανήλικο παιδί. Θα πάρει σύνταξη όταν συμπληρώσει το όριο ηλικίας που απαιτείται το 2012, δηλαδή όταν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας της.

Αν δεν υπήρχε η πρόβλεψη αυτή, η συγκεκριμένη μητέρα θα έπαιρνε πλήρη σύνταξη στο 65ο έτος.

4) ΓΥΝΑΙΚΕΣ με 3 (τουλάχιστον) παιδιά - ΑΝΔΡΕΣ με 3 (τουλάχιστον) παιδιά που είναι χήροι ή διαζευγμένοι και έχουν την επιμέλεια των ανήλικων ή ανίκανων παιδιών με δικαστική απόφαση
(ασφαλισμένοι -ασφαλισμένες μέχρι 31/12/1992)

ΕΤΟΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
2010 20 ΑΟΗ
2011 20 52
2012 20 55
2013 20 65
2014 20 65
2015 20 65

Με ποιες προϋποθέσεις θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα στον
ΟΑΕΕ;

Στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, Ταμείο Εμπόρων), το δικαίωμα θεμελιώνεται με τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης και του 65ου έτους της ηλικίας και των 40 ετών ασφάλισης και του 60ου έτους της ηλικίας.

Αναλυτικά, η θεμελίωση του δικαιώματος και για την μεταβατική περίοδο από το 2010 μέχρι το 2015 θα είναι ως εξής:

Άνδρες - γυναίκες ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
15 Οποτεδήποτε 15 65
35 μέχρι 31/12/2010 35 60
35 2011 36 60
35 2012 37 60
35 2013 38 60
35 2014 39 60
35 μετά την 1/1/2015 40 60
37 μέχρι 31/12/2010 37 χωρίς όριο ηλικίας

« επιστροφή στη κατηγορία Ασφαλιστικά Συνταξιοδοτικά Ασφάλειες
Rnews.gr Πηγή ενημέρωσης για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.Ενημερωμένο με τα ποιο αξιόλογα νέα της επικαιρότητας που αφορούν την οικονομία,την Ελλάδα,την Κρήτη και το Ρέθυμνο.
Στο Rnews.gr μπορείται να βρείτε άρθρα που αφορούν ,
το Χρηματιστήριο Χρηματιστηριακά -επενδυτικά νέα,Ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά θέματα,νομικά, Λογιστικά-Φοροτεχνικά-νομοθεσίεςόλα τα νέα για τις τράπεζες και τα δάνεια (στεγαστικό δάνειο-επαγγελματικό-καταναλωτικό), οικοδομοτεχνικά,Αναπτυξιακά προγράμματατουρισμός ,τοπία ,Κρήτη , Ρέθυμνο, Χανιά, Ηράκλειο, Λασίθι, Ηθη και έθιμα της Κρήτης,Προκηρύξεις θέσεων, οδηγός αγοράς Ρέθυμνο Κρήτη δωρεάν, real estate στο Ρέθυμνο Κρήτη(αγοροπωλησίες)υγιεία ομορφιά, ομοιπαθητική, γυναίκα,μόδα, Προσφορές ασφάλειών αυτοκινήτωνλογιστής Ρέθυμνο , λογιστικό Γραφείο του Γιώργου Κατικά λογιστής, νέα από Ρέθυμνο και πολιτική, ανέκδοτα, όλα τα Καυτά τα πικάντικα τα χαζά και τα αληθινά του Rnews.gr,Παραδοσιακό Ξενοδοχείο,γνωριμίες σχέχεις φλερτ χωρισμός,Σύμβουλοι Επιχειρήσεων,Πρακτορείο Ασφαλειών Ρέθυμνο κρήτη