Οικονομικά νέα

Εκτύπωση
Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010.
Α.Υ.Ο. Πολ. 1023/07.02.2011
´Εχοντας υπόψη:

1.
Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 9, της παραγράφου 6 του άρθρου 11 και του άρθρου 13 του ν.3888/2010 (Φ.Ε.Κ. 175 Α´).

2.
Τις αποφάσεις Υπουργού Οικονομικών Πολ. 1137/11.10.2010 (Φ.Ε.Κ. 1631 Β´), Πολ. 1138/11.10.2010 (Φ.Ε.Κ. 1631 Β´), Πολ. 1156/15.11.2010 (Φ.Ε.Κ. 1795 Β´), καθώς και τις αποφάσεις Υφυπουργού Οικονομικών Πολ. 1162/18.11.2010 (Φ.Ε.Κ. 1824 Β´), Πολ. 1169/24.11.2010 (Φ.Ε.Κ. 1851 Β´), Πολ. 1175/29.11.2010 (Φ.Ε.Κ. 1872 Β´), Πολ. 1180/13.12.2010 (Φ.Ε.Κ. 1934 Β´), Πολ. 1185/17.12.2010 (Φ.Ε.Κ. 1960 Β´) και Πολ. 1199/28.12.2010 (Φ.Ε.Κ. 2031 Β´).

3. Την αριθ. Δ6Α 1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 (Φ.Ε.Κ. 1725 Β´) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά».
4. Την ανάγκη αντιμετώπισης των περιπτώσεων επιτηδευματιών υπαγόμενων στις ρυθμίσεις περί περαίωσης ανέλεγκτων και ελεγμένων εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων των διατάξεων του Κεφαλαίου Α´ του ν. 3888/2010, οι οποίοι δεν κατέστη δυνατόν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις αυτές εντός των σχετικών προθεσμιών.

5.
Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Οι κάθε είδους προθεσμίες που αφορούν την έκδοση των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων για την περαίωση ανέλεγκτων υποθέσεων κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α´ του ν. 3888/2010, την υποβολή σχετικών αιτήσεων από τους επιτηδευματίες και την αποδοχή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των εκδοθέντων ή εκδιδόμενων εν λόγω Σημειωμάτων, καθώς και την υποβολή αιτήσεων επίλυσης των διαφορών εκκρεμών υποθέσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ως άνω νόμου και την επίλυση των διαφορών κατά τις εν λόγω διατάξεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 της απόφασης Πολ. 1138/11.10.2010, λήγουν την 11.2.2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


« επιστροφή στη κατηγορία Λογιστής-Φοροτεχνικός-Οικονομολόγος
Rnews.gr Πηγή ενημέρωσης για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.Ενημερωμένο με τα ποιο αξιόλογα νέα της επικαιρότητας που αφορούν την οικονομία,την Ελλάδα,την Κρήτη και το Ρέθυμνο.
Στο Rnews.gr μπορείται να βρείτε άρθρα που αφορούν ,
το Χρηματιστήριο Χρηματιστηριακά -επενδυτικά νέα,Ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά θέματα,νομικά, Λογιστικά-Φοροτεχνικά-νομοθεσίεςόλα τα νέα για τις τράπεζες και τα δάνεια (στεγαστικό δάνειο-επαγγελματικό-καταναλωτικό), οικοδομοτεχνικά,Αναπτυξιακά προγράμματατουρισμός ,τοπία ,Κρήτη , Ρέθυμνο, Χανιά, Ηράκλειο, Λασίθι, Ηθη και έθιμα της Κρήτης,Προκηρύξεις θέσεων, οδηγός αγοράς Ρέθυμνο Κρήτη δωρεάν, real estate στο Ρέθυμνο Κρήτη(αγοροπωλησίες)υγιεία ομορφιά, ομοιπαθητική, γυναίκα,μόδα, Προσφορές ασφάλειών αυτοκινήτωνλογιστής Ρέθυμνο , λογιστικό Γραφείο του Γιώργου Κατικά λογιστής, νέα από Ρέθυμνο και πολιτική, ανέκδοτα, όλα τα Καυτά τα πικάντικα τα χαζά και τα αληθινά του Rnews.gr,Παραδοσιακό Ξενοδοχείο,γνωριμίες σχέχεις φλερτ χωρισμός,Σύμβουλοι Επιχειρήσεων,Πρακτορείο Ασφαλειών Ρέθυμνο κρήτη