Οικονομικά νέα

Εκτύπωση
Α.Υ.Ο. Πολ. 1190/27.09.2012
Παράταση προθεσμίας υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ» καθώς και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3296/2004 όπως ισχύουν.

Α.Υ.Ο. Πολ. 1190/27.09.2012

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του ν.3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α´/14.12.2004), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της ΑΥΟ Πολ. 1098/04.05.2011 (ΦΕΚ 826 Β´/12.05.2011), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις της ΑΥΟ Πολ. 1159/16.07.2012 (ΦΕΚ 2214 Β´/27.7.2012).
4. Τις διατάξεις της ΑΥΟ Πολ. 1174/22.08.2012 (ΦΕΚ 2392 Β´/28.8.2012) «Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν.3296/2004 και έλεγχος αυτών».
5. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουμένων για την ομαλή εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 έως και 17 του ν. 3296/2004, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 79 του ν.3842/2010.
6. Την με αριθ. 05513 ΕΞ 9.7.2012 (ΦΕΚ 2105 Β´/9.7.2012) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Μαυραγάνη.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Παρατείνουμε μέχρι 30.10.2012 την προθεσμία υποβολής του Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ καθώς και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3296/2004, όπως ισχύουν, για τη διαχειριστική περίοδο που έληξε μέχρι 31.12.2011.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Βελτιώσεις στον ΚΒΣ έως την πλήρη καταργησή του
 


 
Σε επιμέρους αλλαγές στις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με στόχο τη μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και την εκλογίκευση των προστίμων προχωρά η κυβέρνηση,  καθώς θεωρεί ότι δεν μπορεί σε αυτό το στάδιο να καταργηθεί πλήρως ο ΚΒΣ.
Ο λόγος είναι ότι ενώ έχει νομοθετηθεί εδώ και πολύ καιρό η ηλεκτρονική τιμολόγηση αλλά κα η ασύρματη διασύνδεση των λογιστηρίων με την εφορία, τόσο ο δημόσιος τομέας όσο και οι επιχειρήσεις δεν έχουν εκσυγχρονιστεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική ενημέρωση. 
Το  υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να μετονομάσει τον υφιστάμενο  Κώδικα  Βιβλίων και Στοιχείων σε ΚΑΣ (Κανόνες Απεικόνισης Συναλλαγών) και να αλλάξει αρκετές διατάξεις προκειμένου να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της οικονομίας, δηλαδή την απλοποίηση των διαδικασιών αλλά και την περιστολή της φοροδιαφυγής. Στην εισηγητική έκθεση που θα συνοδεύει το νέο ΚΑΣ θα αναφέρεται ότι «έχει γίνει σημαντική προσπάθεια απλοποίησης εκσυγχρονισμού και καταπολέμησης της γραφειοκρατίας και ενίσχυσης της διαφάνειας μεταξύ φορολογικής αρχής και φορολογουμένων».
Οι Κανόνες Απεικόνισης Συναλλαγών έχουν ήδη τεθεί υπόψη της τρόικας και θα ενσωματωθούν σε ένα από τα τρία νομοσχέδια που επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών. Με τους Κανόνες Απεικόνισης Συναλλαγών επέρχονται αλλαγές ή καταργείται σε κάποιες περιπτώσεις η διαδικασία θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων, επεκτείνεται η δυνατότητα τήρησης των παραστατικών και των δελτίων αποστολής σε ψηφιακή μορφή, καθιερώνεται η υποχρέωση τήρησης ηλεκτρονικού φακέλου από τις επιχειρήσεις, καταργείται σειρά φορολογικών βιβλίων τα οποία μέχρι σήμερα τηρούνταν και επέρχονται αλλαγές και σε μια σειρά από πρόστιμα και ποινές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, με τους Κανόνες Απεικόνισης Συναλλαγών:
- Καταργείται η θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων εταιριών και επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας, καθώς και του βιβλίου αποθήκης.
- Αλλάζουν τα χρονικά περιθώρια ενημέρωσης των βιβλίων των επιχειρήσεων. Από ένα έως τέσσερις μήνες η διάρκεια μέσα στην οποία θα πρέπει να θεωρούνται τα βιβλία.
- Όταν θα γίνεται απόρριψη των βιβλίων μιας επιχείρησης, θα γίνεται εξωλογιστικός προσδιορισμός των καθαρών κερδών σε περίπτωση μη ύπαρξης των βιβλίων.
- Τίθεται «οροφή» στα πρόστιμα για πλαστά και εικονικά στοιχεία μέχρι 300.000 ευρώ ανά τιμολόγιο και 100.000 ευρώ για υπόλοιπες φορολογικές παραβάσεις. Σε περίπτωση που κάποιος είναι υπότροπος, θα υπάρχει προσαύξηση του προστίμου κατά 50%.
- Καταργείται η υποχρέωση υποβολής του μεριδολογίου των ιατρών, του βιβλίου αποθήκης, των δελτίων κίνησης των τουριστικών λεωφορείων και των ισοζυγίων.
- Τα τιμολόγια που αφορούν αμοιβαίες ανταπαιτήσεις θα εξαιρούνται από την υποχρέωση εξόφλησης με επιταγές ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
- Καθιερώνεται υποχρέωση τήρησης ηλεκτρονικού φακέλου από τις επιχειρήσεις, όπου θα ενσωματώνονται ισοζύγια, ισολογισμοί, ημερολόγια πρωτογενών εγγραφών και άλλα παραστατικά.
- Ο χρόνος ενημέρωσης συνδέεται πλέον και με το χρόνο υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ.
- Καταργείται σειρά φορολογικών βιβλίων τα οποία μέχρι σήμερα τηρούνταν υποχρεωτικά (π.χ. βιβλίο παραγωγής-κοστολογίου).
Το νομοσχέδιο θα επιφέρει αλλαγές και σε μια σειρά από πρόστιμα και ποινές, ενώ θα θεσπίζονται μεγάλες εκπτώσεις στην περίπτωση που τα πρόστιμα εξοφλούνται εντός συγκεκριμένης σύντομης προθεσμίας.


Πηγή: Express.gr
Διήμερη παράταση για πληρωμή φόρων στις ΔΟΥ

Ακόμη δύο ημέρες, έως την Τετάρτη, δίνει το υπουργείο Οικονομικών στους φορολογούμενους για την πληρωμή φόρων και οφειλών, λόγω του μεγάλου συνωστισμού που παρατηρήθηκε σήμερα στις εφορίες.
 Λόγω της απεργίας των εφοριακών υπαλλήλων την περασμένη εβδομάδα η προθεσμία πληρωμής του φόρου εισοδήματος, που έληγε την Παρασκευή, είχε αρχικά πάρει παράταση έως και σήμερα.
 Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ


« επιστροφή στη κατηγορία Λογιστής-Φοροτεχνικός-Οικονομολόγος
Rnews.gr Πηγή ενημέρωσης για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.Ενημερωμένο με τα ποιο αξιόλογα νέα της επικαιρότητας που αφορούν την οικονομία,την Ελλάδα,την Κρήτη και το Ρέθυμνο.
Στο Rnews.gr μπορείται να βρείτε άρθρα που αφορούν ,
το Χρηματιστήριο Χρηματιστηριακά -επενδυτικά νέα,Ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά θέματα,νομικά, Λογιστικά-Φοροτεχνικά-νομοθεσίεςόλα τα νέα για τις τράπεζες και τα δάνεια (στεγαστικό δάνειο-επαγγελματικό-καταναλωτικό), οικοδομοτεχνικά,Αναπτυξιακά προγράμματατουρισμός ,τοπία ,Κρήτη , Ρέθυμνο, Χανιά, Ηράκλειο, Λασίθι, Ηθη και έθιμα της Κρήτης,Προκηρύξεις θέσεων, οδηγός αγοράς Ρέθυμνο Κρήτη δωρεάν, real estate στο Ρέθυμνο Κρήτη(αγοροπωλησίες)υγιεία ομορφιά, ομοιπαθητική, γυναίκα,μόδα, Προσφορές ασφάλειών αυτοκινήτωνλογιστής Ρέθυμνο , λογιστικό Γραφείο του Γιώργου Κατικά λογιστής, νέα από Ρέθυμνο και πολιτική, ανέκδοτα, όλα τα Καυτά τα πικάντικα τα χαζά και τα αληθινά του Rnews.gr,Παραδοσιακό Ξενοδοχείο,γνωριμίες σχέχεις φλερτ χωρισμός,Σύμβουλοι Επιχειρήσεων,Πρακτορείο Ασφαλειών Ρέθυμνο κρήτη