Οικονομικά νέα

Εκτύπωση
O Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 

Αρκετές αλλαγές ενσωματώθηκαν μετά τη δημόσια διαβούλευση στο νομοσχέδιο των 130 και πλέον σελίδων που περιλαμβάνει τον νέο αναπτυξιακό νόμο, τις στρατηγικές επενδύσεις, τα υδατοδρόμια, τις νέες εταιρείες ειδικού σκοπού αλλά και εγκρίσεις επενδύσεων σε ένα κείμενο.

 

Μετά τις τελευταίες αλλαγές, ανοίγουν ξανά οι επιδοτήσεις στον τουρισμό, με έμφαση σε θεματικό και υγείας, επιδοτούνται δημόσια πάρκινγκ πλωτές εξέδρες και έργα πολιτικού μηχανικού στην ενέργεια. Επίσης, δίδονται άδειες παραμονής για όποιον έχει ακίνητο 300.000 ευρώ και για στρατηγικούς επενδυτές.

 

Το νομοσχέδιο θα τύχει ενδεχομένως και νέων αλλαγών και εν συνεχεία θα πάρει το δρόμο προς τη Β ουλή. Εν τω μεταξύ δόθηκε νέα (δεύτερη) παράταση έως τις 15 Ιανουαρίου για τον παλαιό αναπτυξιακό νόμο (καθεστώτα γενικής επιχειρηματικότητας) για να υπάρχει ανοικτός προς υποβολές κάποιος νόμος.

 

Κυβερνητικά στελέχη πάντως που παρακολουθούν χρόνια το ζήτημα εκφράζουν φόβους για στενότητα χρήματος. Το ΠΔΕ ήδη θεωρητικά περιορίζεται σε 6,78 δισ. ευρώ από 10,2 δισ. ευρώ το 201) και από το ποσό αυτό τα καθαρά αμιγώς εθνικά έργα είναι 600 εκατ. ευρώ.

 

Μάλιστα σήμερα αναμένονται οι ανακοινώσεις από την ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης για το αν το ποσό αυτό αξιοποιήθηκε. Δηλαδή μπορεί να μειωθεί και άλλο όπως συνέβη τα προηγούμενα χρόνια λόγω αδυναμίας να φτάσει στην αγορά. Η ηγεσία του υπουργείου όταν είχε ερωτηθεί σχετικά με το πρόβλημα είχε εξηγήσει ότι «οι εκταμιεύσεις αυτού του νέου αναπτυξιακού θα είναι στο 2014. Αυτή τη στιγμή το 2012 και το 2013 πληρώνουμε και με το νόμο αυτό αυξάνουμε την ταχύτητα ολοκλήρωσης για να πληρώσουμε ταχύτερα επενδύσεις που έχουν ήδη γίνει».

 

Οι νέες αλλαγές στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο

 

Με τις αλλαγές στο, μετά δημόσιας διαβούλευσης, νομοσχέδιο του αναπτυξιακού νόμου, εντάσσονται στα κίνητρα και άλλες επενδύσεις που πριν εξαιρούταν:

 

- Οι ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία αν πρόκειται για ναυπηγήματα «που προορίζονται για σταθερές, μακροχρόνιες πλωτές βιομηχανικές ή και ενεργειακές εγκαταστάσεις»

 

- Έργα πολιτικού μηχανικού που υποστηρίζουν την κατασκευή ενεργειακών εγκαταστάσεων και υποδομών καθώς και οι δαπάνες κατασκευής έργων σύνδεσης με το Δίκτυο ή το Σύστημα, προκειμένου για επενδύσεις παραγωγής ή συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), οι οποίες δύνανται να περιλαμβάνονται και στα άυλα περιουσιακά στοιχεία, ως δικαίωμα χρήσης.

 

- Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, με στόχο επενδύσεις κέντρων αποκατάστασης, καθώς και ολοκληρωμένων σύνθετων επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας (θα προσδιοριστούν με ΚΥΑ, όπως και οι επιμέρους όροι και κριτήρια επιλεξιμότητας τους).

 

- Οι επενδύσεις που αφορούν σε εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (Συνεδριακών Κέντρων, Κέντρων Θαλασσοθεραπείας, Θεματικών Πάρκων, Τουριστικών Λιμένων Σκαφών Αναψυχή, γηπέδων Γκολφ, Εγκαταστάσεων Τουρισμού Υγείας, εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών, Χιονοδρομικών Κέντρων, Κέντρων Προπονητικού - Αθλητικού Τουρισμού, Αυτοκινητοδρομίων). Με κοινή υπουργική απόφαση είναι δυνατό να εισάγονται τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και για άλλες κατηγορίες εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής.

 

- Οι επενδύσεις που αφορούν οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετα τουριστικά καταλύματα, εκτός του μέρους τους που αφορά σε προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτίρια και εγκαταστάσεις.

 

- Οι επενδύσεις μετατροπής χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον δύο αστέρων (ίσχυε για 3 αστέρων και άνω προηγουμένως) καθώς και οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων που λειτουργούν σε χαρακτηρισμένα παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια και ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο αστέρων.

 

- Οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping) κατηγορίας Γ τάξης και άνω.

 

- Μειώνεται από 6ετία σε 5ετία από την έναρξη λειτουργίας το όριο για τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων. Στην πενταετία περιλαμβάνεται και το διάστημα κατά το οποίο η μονάδα λειτουργούσε ως επιχείρηση εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων, προκειμένου για ξενοδοχειακές μονάδες που προέκυψαν από υποχρεωτική μετατροπή μονάδας ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων.

 

- Στα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται σε ΒΕΠΕ, Επιχειρηματικά Πάρκα, Ζώνες Καινοτομίας κλπ. παρέχεται το ανώτατο δυνατό ποσοστό ενίσχυσης. Δεν είναι σαφές αν διατηρείται το ανάλογο όριο που υπήρχε για τα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στα νησιά και στις περιφερειακές ενότητες νήσων που ανήκουν διοικητικά στις Περιφέρειες της Ηπειρωτικής Ελλάδας.

 

- Επιδοτούνται και επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου από ιδιώτη στην περίπτωση των κλειστών σταθμών δημόσιας χρήσης στάθμευσης».

 

- Είναι δυνατή η κάλυψη μέρους της απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, δίχως να απαιτείται μετοχοποίησή τους και καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων.

 

- Παλαιά ημιτελή επενδυτικά σχέδια που παρέμεναν εκκρεμή λόγω δικαστικών διαφορών δίχως υπαιτιότητα του επενδυτή, δύνανται να ενεργοποιούνται ξανά.

 

Στις στρατηγικές επενδύσεις οι πιο σημαντικές αλλαγές στο νέο νομικό κείμενο είναι:

 

- Δίδεται δικαίωμα άδειας παραμονής 10 ατόμων του νομίμου εκπροσώπου του φορέα της στρατηγικής επένδυσης. Τα πρόσωπα μπορούν να συνοδεύονται και από τα μέλη των οικογενειών τους

 

- Χορήγηση αδειών διαμονής θα γίνεται και σε Ιδιοκτήτες Ακινήτων στην Ελλάδα. Η άδεια θα είναι 5ετής και θα ανανεώνεται με ελάχιστο ύψος της ακίνητης περιουσίας 300.000 ευρώ.

 

- Προσαρμόζεται ο ορισμός των νοούμενων ως «Στρατηγικών» επενδύσεων και τα χρηματικά «πλαφόν».

 

- Προστίθεται και δικαίωμα -με αιτιολογημένη εισήγηση της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.»- να εισαχθούν στη Δ.Ε.Σ.Ε. και επενδυτικές προτάσεις που δεν πληρούν στο σύνολό τους τους όρους, αλλά «κρίνεται ότι θα επιφέρουν σημαντικά ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα για τη συνολική εθνική οικονομία».

 

- Καθορίζεται Διαχειριστική Αμοιβή του Invest In Greece στο 0,2% του συνολικού κόστους της επένδυσης, με κατώτατο όριο τις 100.000 ευρώ και ανώτατο όριο τις 300.000 ευρώ.

 

Οι βασικές αρχές του νέου αναπτυξιακού νόμου

 

Ο αναπτυξιακός νόμος συνεχίζει να «προσαρμόζεται» με στόχο να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή. Το 130 σελίδων κείμενό του έχει πολλές αναφορές και παραπομπές σε προηγούμενους νόμους και προκειμένου να γίνει κατανοητό θα κωδικοποιηθεί από το Invest In Greece όπως έχει ήδη προαναγγείλει η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης. Προβλέπει μεταξύ άλλων:

 

? Θα καταβάλλεται το 100% της επιχορήγησης (50% σήμερα) κατά την έγκριση μίας επένδυσης και την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής.

 

? Οι αιτήσεις υπαγωγής θα είναι συνεχείς, και οι αξιολογήσεις θα γίνονται 2 φορές το χρόνο (τώρα έχουμε 2 κύκλους προκηρύξεων διάρκειας 1 μήνα με? παρατάσεις).

 

? Για μεγάλες επενδύσεις (άνω των 50 εκατ. ευρώ δίδεται δικαίωμα επιλογής κινήτρων (φοροαπαλλαγές, επιδότηση κλπ).

 

? Η χρήση των φοροαπαλλαγών γίνεται εμπροσθοβαρώς.

 

? Εισάγεται η δήλωση της ευθύνης του ίδιου του επενδυτή. Οι αιτήσεις και τα στοιχεία φακέλου θα θεωρούνται πως ισχύουν κατά τεκμήριο και θα εγκρίνονται με ευθύνη του επενδυτή.

 

? Οι εταιρείες μπορούν να καλύπτουν την ίδια συμμετοχή και με άμεσα ρευστοποιήσιμα πάγια στοιχεία της επιχείρησής τους.

 

? Για τις μεγάλες επενδύσεις μειώνεται το πλαφόν κύρωσης από την Βουλή από τα 150 εκατ. ευρώ στα 50 εκατ. ευρώ.

 

? Την ίδρυση μίας Κεντρικής Αρχής, για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης για τις λεγόμενες στρατηγικές (άνω των 2 εκατ. ευρώ) και για μικρότερες επενδύσεις στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (ουσιαστικά ενώνονται οι 2 υπηρεσίες). Το Invest In Greece θα λειτουργεί ως μοναδικό σημείο επαφής για τους επενδυτές.

 

? Θα υπάρχουν δύο εναλλακτικές διαδικασίες ελέγχου της υλοποίησης των επενδύσεων με επιλογή των επενδυτών: ο έλεγχος από νέο Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης του Υπουργείου ή από ανεξάρτητους πιστοποιημένους φορείς (και Τράπεζες).

 

? Σε ξεχωριστό κεφάλαιο λύνονται θεσμικά θέματα για τα υδατοδρόμια. Καθορίζονται οι διαδικασίες χορήγησης αδειών και οι κανόνες για τη δημιουργία, τη λειτουργία και την εκμετάλλευσή τους.

 

?Σε άλλο κεφάλαιο θεσμοθετείται η ίδρυση εταιριών ειδικού σκοπού (SPVs) που προβλέπει το μνημόνιο. Ορίζεται μέσα στον νόμο η ίδρυση εταιρείας για το παραλιακό μέτωπο Φαλήρου-Σουνίου παράλληλη με την Ελληνικό ΑΕ. Η «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο» , θα έχει διάρκεια ζωής 50 έτη με σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση εκτάσεων που βρίσκονται στην περιοχή μεταξύ Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και ακρωτηρίου Σουνίου.

 

?Το Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικών Επενδύσεων (ΤΣΕ) (πρώην Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού), μεταφέρεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και αποκτά διευρυμένο ρόλο με στόχο την πολεοδομική αδειοδότηση όλων των στρατηγικών επενδύσεων.

 

? Εισάγεται ο θεσμός των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ), προεδρικών διαταγμάτων για τον χωροταξικό προσδιορισμό, την επενδυτική ταυτότητα, τη χρήση γης, τη χωροθέτηση και την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας για τις στρατηγικές επενδύσεις. Η έγκριση θα δίνεται από την Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων.« επιστροφή στη κατηγορία Αναπτυξιακά προγράμματα (επιδοτήσεις)
Rnews.gr Πηγή ενημέρωσης για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.Ενημερωμένο με τα ποιο αξιόλογα νέα της επικαιρότητας που αφορούν την οικονομία,την Ελλάδα,την Κρήτη και το Ρέθυμνο.
Στο Rnews.gr μπορείται να βρείτε άρθρα που αφορούν ,
το Χρηματιστήριο Χρηματιστηριακά -επενδυτικά νέα,Ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά θέματα,νομικά, Λογιστικά-Φοροτεχνικά-νομοθεσίεςόλα τα νέα για τις τράπεζες και τα δάνεια (στεγαστικό δάνειο-επαγγελματικό-καταναλωτικό), οικοδομοτεχνικά,Αναπτυξιακά προγράμματατουρισμός ,τοπία ,Κρήτη , Ρέθυμνο, Χανιά, Ηράκλειο, Λασίθι, Ηθη και έθιμα της Κρήτης,Προκηρύξεις θέσεων, οδηγός αγοράς Ρέθυμνο Κρήτη δωρεάν, real estate στο Ρέθυμνο Κρήτη(αγοροπωλησίες)υγιεία ομορφιά, ομοιπαθητική, γυναίκα,μόδα, Προσφορές ασφάλειών αυτοκινήτωνλογιστής Ρέθυμνο , λογιστικό Γραφείο του Γιώργου Κατικά λογιστής, νέα από Ρέθυμνο και πολιτική, ανέκδοτα, όλα τα Καυτά τα πικάντικα τα χαζά και τα αληθινά του Rnews.gr,Παραδοσιακό Ξενοδοχείο,γνωριμίες σχέχεις φλερτ χωρισμός,Σύμβουλοι Επιχειρήσεων,Πρακτορείο Ασφαλειών Ρέθυμνο κρήτη